tak to sme my

Daša Voskárová

stojí za vedením hudobnej stránky projektu a za vznikom prvého CD. Nájdete ju nielen v produkcii, ale aj v tvorbe, aranžmánoch, spevoch a v interpretácii rôznych nástrojov.

Ľuboš Žabenský

formuje vízie, sníva a realizuje. Dáva vznik celej vizuálnej stránke projektu. Jeho umelecký rukopis nájdete na dizajne celého CD, loga, na webe a vlastne všade.

Lucia Jakubisová

je človek, ktorého nie je úplne vidieť, ale bez ktorého by projekt nikdy nevznikol. Pomáhala formovať umelecké vízie projektu od jeho začiatku. Hrou na flautu a muzikologickými radami bola dôležitou súčasťou nahrávania projektu.

Anna Opinová

zachytáva všetky vzácne momenty do umenia fotografie a videa. Do nich potom dáva kus svojho srdca, vďaka čomu môžete aj vy precítiť vzácne chvíle, ktoré sme pri vzniku tohto projektu zažívali.