top of page

tak to sme my

Daša Voskárová.jpg

Daša Žabenská

stojí za vedením hudobnej stránky projektu a za vznikom prvého CD. Nájdete ju nielen v produkcii, ale aj v tvorbe, aranžmánoch, spevoch a v interpretácii rôznych nástrojov.

Lubos.jpg

Ľuboš Žabenský

formuje vízie, sníva a realizuje. Dáva vznik celej vizuálnej stránke projektu. Jeho umelecký rukopis nájdete na dizajne celého CD, loga, na webe a vlastne všade.

Flas20_edited.png
bottom of page