top of page

o nás

Projekt jedno.tu je novým zoskupením umelcov, ktorí sa spájajú v spoločnej vízii – priniesť do súčasnej kresťanskej tvorby jednotu. Spájame sa naprieč mestami, naprieč spoločenstvami, aby sme prispeli k súčasnej tvorbe novými dielami. Na umení nám záleží a na jeho hodnote obzvlášť. Túžime preto spojiť množstvo individuálnych talentov z rôznych oblastí a vyzdvihnúť ich skrytosť. Projekt mohol vzniknúť len vďaka úspešnej crowdfundingovej kampani, ktorú podporilo 154 ľudí. Za vznikom projektu stoja Daša Voskárová a Ľuboš Žabenský.

flas.png
bottom of page