top of page

PREČO?
Táto doba je rýchla a všetko sa deje digitálne. A práve print je návrat z digitálneho do reálneho sveta.
 

Dúfame, že vám pomôžu spomaliť a prísť na lepšie myšlienky, ktoré táto doba potrebuje.
- Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán.

Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej. -

Jer 29:11

bottom of page